VV ČABR-OVČ

Složení ČABR  ovč  2020-24:

 

Michal Scholze – předseda, komunikace s ČABR, vzdělávání rozhodčích, práce s rozhodčími v ligových soutěžích         

        (michal.scholze@gmail.com, 731 131 734)

Tomáš Polda – místopředseda, zástupce rozhodčích v krajských soutěžích, práce s mladými rozhodčími,

       delegační procovník ( 605 908 978).

Jan Zima - člen výboru , delegační pracovník ( delegace.ovc@seznam.cz ).

Jan Kvoch – člen výboru, práce s mladými rozhodčími, disciplinární komise

Michaela Scholzová – sekretář ČABR ovč, administrativa, komunikace s rozhodčími (rozhodci.ovc@seznam.cz,         

       728 281 348)

 

Dozorčí a odvolací komise

 

PaedDr. Vladimír Zelinka - předseda 

Mgr. Petr Hruša, Ph.D. - člen

Aleš Stojan - člen

 

KONTAKTY

rozhodci.ovc@seznam.cz – hlavní kontaktní adresa pro veškeré dotazy

delegace.ovc@seznam.cz – omluvy rozhodčích, požadavky na delegace

Seznam rozhodčích

 

 ŠKOLENÍ 

Informace pro zájemce o školení rozhodčích

 

PRAVIDLA - VÝKLADY 

https://cbf.cz.basketball/pravidla/p52

Pravidla minibasketbalu :  http://www.minibasketbal.cz/files/3946OWI.pdf

Postup rozhodčích v neobvyklých situacích ČABR OVČ

 

DOKUMENTY

Statut ČABR

Povinnosti rozhodčích ČABR OVČ

Zásady omluv rozhodčích ČABR 2021 - 2022

Postup rozhodčích po přihlášení do schránek pro delegace.

 

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Jan Kvoch – předseda DK, Tomáš Polda – člen DK, Michaela Scholzová – člen DK

Disciplinární řád ČABR

DŘ pro rozhodčí ČABR OVČ

 

ZÁPISY Z VÝBORU ČABR

Zápis z VV ČABR dne 17.1. 2023

Zapis z VV ČABR dne 17.7. 2022

Zápis z VV ČABR dne 27.8. 2021

Zápis z VV ČABR dne 2.5. 2021

Zápis z VV ČABR dne 20.11. 2020

Zápis z VV ČABR dne 4.10. 2020

Zápis z VV ČABR dne 6.9. 2020

Zápis z VV ČABR dne 18.5. 2020

Zápis z VV ČABR dne 17.2. 2020

Zápis z VV ČABR dne 30.9. 2019

Zápis z VV ČABR dme 25.3. 2019

Zápis ze schůze VV ČABR se zástupci oblastních ČABR a delegačních pracovníků.

Zápis z VV ČABR dne 19.11. 2018

Zápis z VV ČABR dne 25.6. 2018

Zápis z VV ČABR dne 27.9. 2017

Zápis z VV ČABR dne 26.6. 2017

Zápis z VV ČABR dne 22.2. 2017

Zápis z VV ČABR dne 4.12. 2016

Zápis z VV ČABR dne 19.9. 2016

Zápis z VV ČABR dne 14.8. 2016

Zápis z VV ČABR dne 27.6. 2016

Zápis z VV ČABR dne 25.4. 2016

Zápis z VV ČABR dne 21.3. 2016

 

VALNÉ HROMADY ČABR-OVČ

Usnesení Valné hromady ČABR-OVČ

Zápis z jednání Valné hromady ČABR-OVČ

Zpráva mandátové a návrhové komise Valné hromady ČABR-OVČ